Georgia defeated Valdosta State Thursday night.
Georgia defeated Valdosta State Thursday night. Jason Butt The Telegraph
Georgia defeated Valdosta State Thursday night. Jason Butt The Telegraph