Thomas makes Georgia Tech’s option shine

November 27, 2014 01:00 PM