Johnson likes Thomas’ toughness

August 27, 2014 04:17 PM